Ajankohtaista
Yhteystiedot
Vesilaitos
Taksa
Jätevesi
Liittyminen
Linkit

 

 


Paavolan Vesi Oy on  vesihuoltolaitos, joka toimii Siikajoen kunnan alueella. Yhtiön pääomistajana on Siikajoen kunta.

Yhtiö on tuotanto- ja palvelulaitos, jonka tavoitteena on turvata asiakkailleen talousveden tasainen laatu ja riittävä määrä. Yhtiömme vastaa myös jäteveden johtamisesta jätevedenpuhdistamoihin, joissa jätevesi käsitellään niin, että vesi ja siitä erotettu jäteaines voidaan palauttaa luontoon. 

Paavolan Vesi Oy
Kyyräntie 33
92400 RUUKKI
etunimi.sukunimi@paavolanvesi.fi
08 - 270 8200
Päivystys työajan ulkopuolella 044 068 1326 
--------------------------------------------------------------------------------------

Toimintakertomus 2017                             

                                                


PAAVOLAN VESI OY, HISTORIATEOS

Paavolan Vesi Oy historiateos ladattavassa pdf muodossa (Huom teksti alkaa sivulta 3)

                  
Kuvahaun tulos haulle WINTER GIF

TALVEEN VARAUTUMINEN

Paavolan Vesi Oy kehottaa asiakkaitaan huolehtimaan kiinteistön vesijohtojen sekä vesimittarin sulana pysymisestä talven aikana. Mikäli kiinteistö jää pitkäksi aikaa käyttämättömäksi, kannattaa vesimittarin yhteydessä oleva sulkuventtiili sulkea. Jäätyessään vesimittarin painelasi tai vesijohtoputki voi haljeta ja aiheuttaa kiinteistölle mittavia kosteusvahinkoja. Jäätymisestä aiheutuneet putkistokorjaukset, mittarinvaihto- sekä sulatustyökustannukset voivat nousta useisiin satoihin euroihin.

Jäätymisestä voidaan estää huolehtimalla vesimittari- ja vesijohtolaitetilan riittävästä lämmityksestä sekä sulkemalla tai suuntaamalla tuuletusaukot siten, että kylmä ilmavirtaus ei jäähdytä vesijohtolaitteita. Myös kyseisten tilojen ikkunoiden ja ovien tiivistys tulisi tarkastaa. Mikäli vesimittari sijaitsee pannuhuoneessa, tulisi öljylämmityskattiloiden korvausilma-aukot sijoittaa riittävän etäälle vesijohtolaitteista. Mikäli vesimittari ei sijaitse kiinteistön lämpimissä tiloissa, tulisi tilaan asentaa minimissään pakkasvahtitoiminnolla varustettu sähköpatteri. On huomioitavaa, että vesijohtolaitteiden jäätymistä voi esiintyä myös uusissa omakotitaloissa.

Kovilla pakkasilla voidaan vesijohdon jäätymistä estää pienellä veden juoksuttamisella kiinteistön hanasta. Juoksuttamisesta aiheutuva kustannus on pieni verrattuna jäätyneen vesijohdon sulatuksesta aiheutuvaan kustannukseen. On huomattava, että juoksutusta on jatkettava vielä pari päivää sen jälkeen, kun pakkaset ovat jo hellittäneet, sillä johtojen jäätymisiä esiintyy vielä sään lauhduttuakin

ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY

Paavolan Vesi Oy on osallistunut Taloustutkimus Oy:n tekemään asiakastyytyväisyyskyselyyn. Tutkimus tehtiin 25.5-8.8.2016 välisenä aikana puhelinhaastatteluna. Tutkimuksen kohderyhmän muodostivat yhtiön toiminta-alueella asuvat 18-74 vuotiaat. Tutkimuksen näyte muodostettiin satunnaispoiminnalla kohdealueella asuvien henkilöiden puhelinnumeroista siten, että vastaus saatiin 200:lta yhtiön asiakkaalta.

 Tutkimuksessa asiakkaat arvioivat veden laatua ja yhtiön toimintaa kouluarvosanoin (4-10).

 Paavolan Vesi Oy sai suoritetussa asiakastyytyväisyyskyselyssä seuraavat arvosanat: 

 

Veden laatu

9,12

Yhtiön palvelu

8,56

Veden jakelu ja -viemäröinti

8,93

Yhtiön tulos oli näillä kaikilla osa-alueilla parempi
kuin kyselyyn osallistuneiden vesilaitosten
arvosanojen keskiarvo.

Veden laadun ja yhtiön palvelun osalta tuloksemme
oli paras tutkimukseen osallistuneista laitoksista.

Kiitokset asiakkaillemme kyselyyn vastaamisesta.