Ajankohtaista
Yhteystiedot
Vesilaitos
Taksa
Jätevesi
Liittyminen
Linkit

 

 


Paavolan Vesi Oy on  vesihuoltolaitos, joka toimii Siikajoen kunnan alueella. Yhtiön pääomistajana on Siikajoen kunta.

Yhtiö on tuotanto- ja palvelulaitos, jonka tavoitteena on turvata asiakkailleen talousveden tasainen laatu ja riittävä määrä. Yhtiömme vastaa myös jäteveden johtamisesta jätevedenpuhdistamoihin, joissa jätevesi käsitellään niin, että vesi ja siitä erotettu jäteaines voidaan palauttaa luontoon. 

Paavolan Vesi Oy
Kyyräntie 33
92400 RUUKKI
etunimi.sukunimi@paavolanvesi.fi
08 - 270 8200
Päivystys työajan ulkopuolella 044 068 1326 
--------------------------------------------------------------------------------------

Toimintakertomus 2017                             

                                                


Taksan tarkistus 1.1.2019

Paavolan Vesi Oy:n uudet käyttö- ja perusmaksut ovat 1.1.2019 alkaen seuraavat:

 

alv 24 %

Veden käyttömaksu

  1,34 €/m3

Veden perusmaksu

8,62 €/kk/ty

Jäteveden käyttömaksu

  1,98 €/m3

Jäteveden perusmaksu

9,05 €/kk/ty

Yhtiön taksaa on tarkastettu edellisen kerran 1.1.2016. Taksan muutoksen syynä ovat kohoavat toimintakustannukset sekä yhtiön investointitason kasvu. Voimassa olevan lainsäädännön mukaan vesihuollon maksujen tulee olla sellaiset, että pitkällä aikavälillä voidaan kattaa vesihuoltolaitoksen uus- ja korjausinvestoinnit ja kustannukset (Vesihuoltolaki 18§)

Taksan korotuksen vaikutus omakotitalossa asuvalle 5 henkiselle, ainoastaan vesijohtoon liittyneelle perheelle, on noin 0,85 € kuukaudessa. Mikäli kiinteistö on liittynyt sekä viemäriin että vesijohtoon, on korotuksen vaikutus noin 2 € kuukaudessa. Vesihuoltomaksut Siikajoen kunnassa ovat taksan muutoksen jälkeen Pohjois-Suomen vesilaitosten keskimääräisessä tasossa.


YLEISET TOIMITUSEHDOT

Olemme postittaneet asiakkaillemme uudet vesihuoltolaitoksen yleiset toimitusehdot, jotka astuvat voimaan 1.8.2018.

Uudet toimitusehdot vastaavat voimassa olevaa vesihuoltolakia eikä niiden käyttöönotto edellytä kuluttajalta toimenpiteitä.

Uusien toimitusehtojen valmistelussa ovat olleet mukana Kuntaliitto, Kilpailu- ja kuluttajavirasto sekä Vesilaitosyhdistys. Uudet toimitusehdot tuovat vesihuoltolaitoksen palveluja käyttävän kuluttajan oikeusasemaan joitakin muutoksia ja täsmennyksiä. Ehtoja on tarkistettu esimerkiksi vesihuollon virheen ja hinnanalennuksen, maksumuutosten ilmoittamisen, vesimittarin tarkistamisen sekä sopimuksen siirron osalta. Kuluttaja-asiamies valvoo toimitusehtojen lainmukaisuutta kuluttajansuojan kannalta. 

Voit ladata tästä uudet yleiset toimitusehdot pdf-muodossa.

-----------------------------------------------------------------

Paavolan Vesi Oy historiateos ladattavassa pdf muodossa (Huom teksti alkaa sivulta 3)

                  
Kuvahaun tulos haulle WINTER GIF

TALVEEN VARAUTUMINEN

Paavolan Vesi Oy kehottaa asiakkaitaan huolehtimaan kiinteistön vesijohtojen sekä vesimittarin sulana pysymisestä talven aikana. Mikäli kiinteistö jää pitkäksi aikaa käyttämättömäksi, kannattaa vesimittarin yhteydessä oleva sulkuventtiili sulkea. Jäätyessään vesimittarin painelasi tai vesijohtoputki voi haljeta ja aiheuttaa kiinteistölle mittavia kosteusvahinkoja. Jäätymisestä aiheutuneet putkistokorjaukset, mittarinvaihto- sekä sulatustyökustannukset voivat nousta useisiin satoihin euroihin.

Jäätymisestä voidaan estää huolehtimalla vesimittari- ja vesijohtolaitetilan riittävästä lämmityksestä sekä sulkemalla tai suuntaamalla tuuletusaukot siten, että kylmä ilmavirtaus ei jäähdytä vesijohtolaitteita. Myös kyseisten tilojen ikkunoiden ja ovien tiivistys tulisi tarkastaa. Mikäli vesimittari sijaitsee pannuhuoneessa, tulisi öljylämmityskattiloiden korvausilma-aukot sijoittaa riittävän etäälle vesijohtolaitteista. Mikäli vesimittari ei sijaitse kiinteistön lämpimissä tiloissa, tulisi tilaan asentaa minimissään pakkasvahtitoiminnolla varustettu sähköpatteri. On huomioitavaa, että vesijohtolaitteiden jäätymistä voi esiintyä myös uusissa omakotitaloissa.

Kovilla pakkasilla voidaan vesijohdon jäätymistä estää pienellä veden juoksuttamisella kiinteistön hanasta. Juoksuttamisesta aiheutuva kustannus on pieni verrattuna jäätyneen vesijohdon sulatuksesta aiheutuvaan kustannukseen. On huomattava, että juoksutusta on jatkettava vielä pari päivää sen jälkeen, kun pakkaset ovat jo hellittäneet, sillä johtojen jäätymisiä esiintyy vielä sään lauhduttuakin

ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY

Paavolan Vesi Oy on osallistunut Taloustutkimus Oy:n tekemään asiakastyytyväisyyskyselyyn. Tutkimus tehtiin 25.5-8.8.2016 välisenä aikana puhelinhaastatteluna. Tutkimuksen kohderyhmän muodostivat yhtiön toiminta-alueella asuvat 18-74 vuotiaat. Tutkimuksen näyte muodostettiin satunnaispoiminnalla kohdealueella asuvien henkilöiden puhelinnumeroista siten, että vastaus saatiin 200:lta yhtiön asiakkaalta.

 Tutkimuksessa asiakkaat arvioivat veden laatua ja yhtiön toimintaa kouluarvosanoin (4-10).

 Paavolan Vesi Oy sai suoritetussa asiakastyytyväisyyskyselyssä seuraavat arvosanat: 

 

Veden laatu

9,12

Yhtiön palvelu

8,56

Veden jakelu ja -viemäröinti

8,93

Yhtiön tulos oli näillä kaikilla osa-alueilla parempi
kuin kyselyyn osallistuneiden vesilaitosten
arvosanojen keskiarvo.

Veden laadun ja yhtiön palvelun osalta tuloksemme
oli paras tutkimukseen osallistuneista laitoksista.

Kiitokset asiakkaillemme kyselyyn vastaamisesta.