Ajankohtaista
Yhteystiedot
Vesilaitos
Taksa
Jätevesi
Liittyminen
Linkit

 

 


Paavolan Vesi Oy on  vesihuoltolaitos, joka toimii Siikajoen kunnan alueella. Yhtiön pääomistajana on Siikajoen kunta.

Yhtiö on tuotanto- ja palvelulaitos, jonka tavoitteena on turvata asiakkailleen talousveden tasainen laatu ja riittävä määrä. Yhtiömme vastaa myös jäteveden johtamisesta jätevedenpuhdistamoihin, joissa jätevesi käsitellään niin, että vesi ja siitä erotettu jäteaines voidaan palauttaa luontoon. 

Paavolan Vesi Oy
Kyyräntie 33
92400 RUUKKI
etunimi.sukunimi@paavolanvesi.fi
08 - 270 8200
Päivystys työajan ulkopuolella 044 068 1326 
--------------------------------------------------------------------------------------

Toimintakertomus 2018                             

                                                


Nykyisen pitkäaikaisen toimitusjohtajamme siirtyessä eläkkeelle haemme toiminnan vastuulliseksi vetäjäksi

TOIMITUSJOHTAJAA

Toimitusjohtajan tehtävänä on vastata vesi- ja viemärilaitoksen toimintaan liittyvästä käytännön johtamisesta, toiminnan kehittämisestä, pitkän tähtäimen suunnittelusta yhdessä yhtiön hallituksen kanssa, investointien hankesuunnittelusta, rakennuttamisesta, yhteydenpidosta eri viranomaisiin ja yhteistyötahoihin sekä yhtiön hallinnosta.

Tehtävään valittavalta henkilöltä edellytetään vähintään tehtävään soveltuvaa AMK insinööritutkintoa tai vastaavaa aiempaa insinööritutkintoa. Hyvä kokemus vesihuollon eri tehtävistä yhtiömuotoisessa tai kunnallisessa vesilaitoksessa katsotaan eduksi. Edellytämme nykyaikaisten toimisto- ja teknisten ohjelmien hallitsemista sekä erinomaista suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa.

Työ on toistaiseksi voimassa oleva kokoaikatyö. Tehtävän täyttämisessä noudatetaan 6 kk koeaikaa. 

Tehtävä täytetään syksyn 2019 aikana. Ennen tehtävän vastaanottamista hakijan on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Hakemukset palkkatoivomuksineen + CV  on toimitettava viimeistään 6.5.2019 klo 15.00 mennessä sähköisesti osoitteella raimo.lampi@paavolanvesi.fi

Tiedusteluihin vastaa toimitusjohtaja Raimo Lampi, puhelin 044 028 5962.


PAAVOLAN VESI OY, HISTORIATEOS

Paavolan Vesi Oy historiateos ladattavassa pdf muodossa (Huom teksti alkaa sivulta 3)


ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY

Paavolan Vesi Oy on osallistunut Taloustutkimus Oy:n tekemään asiakastyytyväisyyskyselyyn. Tutkimus tehtiin 25.5-8.8.2016 välisenä aikana puhelinhaastatteluna. Tutkimuksen kohderyhmän muodostivat yhtiön toiminta-alueella asuvat 18-74 vuotiaat. Tutkimuksen näyte muodostettiin satunnaispoiminnalla kohdealueella asuvien henkilöiden puhelinnumeroista siten, että vastaus saatiin 200:lta yhtiön asiakkaalta.

 Tutkimuksessa asiakkaat arvioivat veden laatua ja yhtiön toimintaa kouluarvosanoin (4-10).

 Paavolan Vesi Oy sai suoritetussa asiakastyytyväisyyskyselyssä seuraavat arvosanat: 

 

Veden laatu

9,12

Yhtiön palvelu

8,56

Veden jakelu ja -viemäröinti

8,93

Yhtiön tulos oli näillä kaikilla osa-alueilla parempi
kuin kyselyyn osallistuneiden vesilaitosten
arvosanojen keskiarvo.

Veden laadun ja yhtiön palvelun osalta tuloksemme
oli paras tutkimukseen osallistuneista laitoksista.

Kiitokset asiakkaillemme kyselyyn vastaamisesta.