Kotisivu                   

 Ajankohtaista Yhteystiedot Vesilaitos Taksa Jätevesi Liittyminen Linkit

 

 

 

Taksa 1.1.2019 alkaen:

KÄYTTÖMAKSU

Käyttömaksun perusteena on kiinteistön käyttämän veden määrä.

 

alv 0 %

alv 24 %

Veden käyttömaksu

1,08 €/m3

1,34 €/m3

Jäteveden käyttömaksu

1,60 €/m3

1,98 €/m3

PERUSMAKSU 

 

alv 0 %

alv 24 %

Veden perusmaksu vuodessa

6,95 €/kk/tariffiyksikkö

8,62 €/kk/tariffiyksikkö

Jäteveden perusmaksu vuodessa

7,30 €/kk /tariffiyksikkö

9,05 €/kk/tariffiyksikkö

Perusmaksun perintä alkaa sen jälkeen, kun ensikerran johdetaan vettä liittyjän verkostoon. Perusmaksu peritään
myös kiinteistön venttiilin ollessa suljettu, ellei liittymissopimusta ole purettu. Tariffiyksiköiden määrä määräytyy
liittymismaksuperusteiden mukaisesti. Kiinteistön omistaja vastaa kiinteistöä koskevista vesihuollon maksuista,
vaikka kiinteistö olisikin vuokralla

LIITTYMISMAKSU

Liittymismaksun minimimäärä on 1,0 tariffiyksikköä. Mikäli tariffioinnin perusteena olevan kiinteistön olosuhteet muuttuvat siten,
että muutoksella on vaikutusta liittymis- ja perusmaksun määrään, tulee liittyjän ilmoittaa muutoksesta välittömästi laitokselle.
Laitoksella on oikeus periä mahdolliset lisämaksut takautuvasti siitä päivästä lukien, kun edellä mainitunlainen muutos on
tapahtunut liittyjän kiinteistössä.

Vesijohdon liittymismaksu sisältää tonttisulkuventtiilin sekä vesimittarin, mutta tonttisulkuventtiilin ja vesimittarin asennus
asennustarvikkeineen laskutetaan liittyjältä. Viemärin liittymismaksu sisältää liitostarvikkeet viemärin tarkastuskaivoon,
mutta viemärin liitostyö laskutetaan asiakkaalta. Paineviemärin liittämisessä tarvittava sulkuventtiili asennustarvikkeineen ei sisälly
liittymismaksuun.

 Rakennuskustannusten kattamiseksi perittävät liittymismaksut määräytyvät seuraavasti:

 1. Yksityisomistuksessa olevat kiinteistöt: 

- Asuinrakennus, yksi asunto

1,0 tariffiyksikköä

- Asuinrakennus, seuraavat asunnot silloin kun kulutus      mitataan saman vesimittarin kautta

0,5 tariffiyksikköä

- Koulu, sivistys- tai leirikeskus
- - Kustakin asunnosta
- - Kustakin luokkahuoneesta

 
1,0 tariffiyksikköä
1,0 tariffiyksikköä

Sairaalan- tai hoitolaitoksen kustakin hoitopaikasta

0,5 tariffiyksikköä

 2. Liike- ja teollisuustilat
 Rakennuskustannusten kattamiseksi perittävät liittymismaksut määräytyvät seuraavasti:

- Liike-, toimisto-, ja ravitsemushuoneiston kustakin täydestä 20 m2 kerrosalasta (SFS 5139)

0,15 tariffiyksikköä

- Verstaan, korjaamohallin ja pienen teollisuusrakennuksen kustakin täydestä 10 m2 kerrosalasta

0,05 tariffiyksikköä

- Muu teollisuustila ja maatalousrakennus, kustakin täydestä 10  m2:n kerrosalasta:
- - Kerrosala 100 m2:iin saakka
- - Kerrosala joka ylittää 100 m2 ja alittaa 200 m2
- - Kerrosala joka ylittää 200 m2 ja alittaa 500 m2
- - Kerrosala joka ylittää 500 m2
0,05 tariffiyksikköä
0,04 tariffiyksikköä
0,03 tariffiyksikköä
0,02 tariffiyksikköä

Muiden kuten paljon vettä käyttävien ja/tai poikkeuksellista jätevettä käyttävien liittyjien liittymismaksun peruste voidaan määritellä tapauskohtaisesti kun laitokselle on toimitettu tarpeelliset selvitykset tarvittavasta vesimäärästä sekä jäteveden laadusta

 

Liike- ja teollisuustilojen liittymismaksu on siirtokelpoinen mutta ei palautuskelpoinen. Liike- ja teollisuustilojen liittymismaksuun
 lisätään arvonlisävero.

 3. Tariffiyksikön (ty) yksikköhinta 

- Liittyminen vesijohtoon

1 500,00 €/ty

- Liittyminen vesijohtoon ja viemäriin

3 900,00 €/ty

- Liittyminen viemäriin, jos kiinteistö on jo liittynyt vesijohtoon

2 400,00 €/ty

- Liittyminen viemäriin, mikäli kiinteistö ei ole liittynyt  vesijohtoon

3 900,00 €/ty

Liittymismaksu on suoritettava yhtenä eränä, ja sen on oltava maksettuna, ennen kuin liittymä voidaan rakentaa. Liittyjän on
hankittava tonttijohdon rakentamisessa tarvittavat luvat ja liittyjä vastaa itse siitä, että tarpeelliset luvat ovat liittymän rakentamisen
alkaessa olemassa.
Taksa kokonaisuudessaan pdf muodossa.

 

YLEISET TOIMITUSEHDOT
Yleisten toimitusehtojen valmistelussa ovat olleet mukana Kuntaliitto, Kilpailu- ja kuluttajavirasto sekä Vesilaitosyhdistys.
Voit ladata tästä uudet yleiset toimitusehdot pdf-muodossa.