Päivitetty 06.11.2019


UUSI TOIMITUSJOHTAJA

Paavolan Vesi Oy:n uudeksi toimitusjohtajaksi on valittu insinööri Pasi Alatalo, joka aloittaa työnsä Paavolan Vesi Oy:ssä 1.9.2019.

Alatalo siirtyy tehtävään Raahen kaupungin teknisen keskuksen johtajan paikalta, jossa hän on toiminut johtajana vuodesta 2011. Hän on myös aiemmin toiminut vesihuoltoalalla esimiestehtävissä mm. Paavolan Vesi Oy:ssä. Alatalo on koulutukseltaan rakennusinsinööri (AMK) sekä LVI-insinööri ja hänellä monipuolinen kokemus yhdyskuntatekniikan eri osa-alueilta sekä rakentamisesta.


Pohjaveden pinnankorkeus

Keltalan pohjaveden pinnankorkeus on ajankohtaan nähden lähes normaalilla tasolla.Vartin pohjavedet noususuunnassa Oheisissa kuvassa on Keltalan ja Vartinvaaran pohjavesialueilla havaittuja kuukausittaisia pohjaveden pinnankorkeuksia vv. 1982 - 2019. Vuonna 2019 havaitut arvot on esitetty kaaviossa tummansinisellä.
 


YLEISET TOIMITUSEHDOT

Olemme postittaneet asiakkaillemme uudet vesihuoltolaitoksen yleiset toimitusehdot, jotka astuvat voimaan 1.8.2018.

Uudet toimitusehdot vastaavat voimassa olevaa vesihuoltolakia eikä niiden käyttöönotto edellytä kuluttajalta toimenpiteitä.

Uusien toimitusehtojen valmistelussa ovat olleet mukana Kuntaliitto, Kilpailu- ja kuluttajavirasto sekä Vesilaitosyhdistys. Uudet toimitusehdot tuovat vesihuoltolaitoksen palveluja käyttävän kuluttajan oikeusasemaan joitakin muutoksia ja täsmennyksiä. Ehtoja on tarkistettu esimerkiksi vesihuollon virheen ja hinnanalennuksen, maksumuutosten ilmoittamisen, vesimittarin tarkistamisen sekä sopimuksen siirron osalta. Kuluttaja-asiamies valvoo toimitusehtojen lainmukaisuutta kuluttajansuojan kannalta. 

Voit ladata tästä uudet yleiset toimitusehdot pdf-muodossa.


Vesimittareiden vaihtaminen

Paavolan Vesi Oy tekee vesimittarien vaihtotyötä alueittain ja mittarit vaihdetaan vaihtolistan mukaisessa järjestyksessä. Vesimittarien vaihdolla varmistetaan mittauksen oikeellisuus.

Mikäli kiinteistön omistajaa ei tavoiteta, asentaja jättää asiakkaan postilaatikkoon lapun uuden vaihtoajan sopimista varten. Asiakas huolehtii siitä, että laitos voi esteettä suorittaa mittarin vaihtamiseen tai lukemiseen yms. liittyvät toimenpiteet.

Mittarin vaihtotyö kestää noin puoli tuntia. Vesimittarin huoltovaihto sisältyy talousveden perusmaksuun ja on siten kuluttajalle maksuton.  Sen sijaan vesimittarin molemmin puolin olevat sulkuventtiilit kuuluvat kiinteistön omaan huoltovastuuseen. Mikäli kyseiset osat joudutaan uusimaan mittarinvaihdon yhteydessä, veloitetaan uusituista mittariventtiileistä kiinteistön omistajalta tarvike- ja asennuskustannukset voimassa olevan palveluhinnaston mukaisesti.

Jäätyneen vesimittarin vaihdon tai muuten asiakkaan huolimattomuudesta vaurioituneen vesimittarin vaihdon maksaa aina kiinteistön omistaja.

Lisätietoja Seppo Rantoharju, puhelin 044 0924 010 tai Timo Haapala, puhelin 044 038 3991.


Hankkeet

Parhaillaan toteutetaan Keltalan raudanpoistolaitoksen muuttamista kalkkikivialkalointilaitokseksi. Uusi laitos on tarkoitus ottaa käyttöön toukokuun 2019 aikana.

Vuoden 2018 aikana selvitettiin Keltala-Koivula 1 pohjavesialueella sijaitsevien vedenottamoiden alkalointiratkaisuja siten, että vedenottamoilla pyritään siirtymään vähitellen kalkkikivialkalointiin.

Verkostojen ikääntyessä on kiinnitettävä enenevässä määrin huomiota myös vanhan vesi- ja jätevesiverkoston saneeraukseen.


 

Talousveden laatu
Talousveden keskimääräinen laatu eri kulutusalueilla on seuraava:

 

Muuttuja

Tavoite arvo

Ruukki

 

Paavola

Revonlahti

Siikajoen kylä

 

Siikajoki
Karinkanta

Koliformiset bakteerit

< 1

< 1

< 1

< 1

< 1

< 1

E. coli

< 1

< 1

< 1

< 1

< 1

<1

pH

6,5-9,5

7,2

7,5

7,3

7,5

8,1

Väri

 

Normaali

Normaali

Normaali

Normaali

 Normaali

Haju

 

Normaali

Normaali

Normaali

Normaali

 Normaali

Rauta [µg/l]

< 200

15

<10

<10

<10

<10

Mangaani [µg/l]

< 50

<1

<1

<1

<1

<1