Kotisivu                   

 Ajankohtaista Yhteystiedot Vesilaitos Taksa Jätevesi Liittyminen Linkit

 

 

 


Päivitetty 12.01.2018


Pohjaveden pinnankorkeus

Pohjaveden pinnankorkeus on ajankohtaan nähden keskimääräisellä tasolla. Oheisessa kuvassa on Keltalan vedenottamolla havaittuja kuukausittaisia pohjaveden pinnankorkeuksia vv. 1982 - 2018. Vuonna 2018 havaitut arvot on esitetty kaaviossa tummansinisellä.


Vesimittareiden vaihtaminen

Paavolan Vesi Oy tekee vesimittarien vaihtotyötä alueittain ja mittarit vaihdetaan vaihtolistan mukaisessa järjestyksessä. Vesimittarien vaihdolla varmistetaan mittauksen oikeellisuus.

Mikäli kiinteistön omistajaa ei tavoiteta, asentaja jättää asiakkaan postilaatikkoon lapun uuden vaihtoajan sopimista varten. Asiakas huolehtii siitä, että laitos voi esteettä suorittaa mittarin vaihtamiseen tai lukemiseen yms. liittyvät toimenpiteet.

Mittarin vaihtotyö kestää noin puoli tuntia. Vesimittarin huoltovaihto sisältyy talousveden perusmaksuun ja on siten kuluttajalle maksuton.  Sen sijaan vesimittarin molemmin puolin olevat sulkuventtiilit kuuluvat kiinteistön omaan huoltovastuuseen. Mikäli kyseiset osat joudutaan uusimaan mittarinvaihdon yhteydessä, veloitetaan uusituista mittariventtiileistä kiinteistön omistajalta tarvike- ja asennuskustannukset voimassa olevan palveluhinnaston mukaisesti.

Jäätyneen vesimittarin vaihdon tai muuten asiakkaan huolimattomuudesta vaurioituneen vesimittarin vaihdon maksaa aina kiinteistön omistaja.

Lisätietoja Seppo Rantoharju, puhelin 044 0924 010 tai Timo Haapala, puhelin 044 038 3991.


Hankkeet

Vuoden 2017 aikana on rakennettu lisäkaivoja Keltalan ja Taarinkankaan vedenottamoille. Hajauttamalla vedenhankintaa laajemmalle alueelle pyritään varmistamaan raakaveden hyvä laatu myös tulevaisuudessa.

Vuoden 2018 aikana selvitetään Keltala-Koivula 1 pohjavesialueella sijaitsevien vedenottamoiden alkalointiratkaisuja siten, että vedenottamoilla pyritään siirtymään vähitellen kalkkikivialkalointiin.

Verkostojen ikääntyessä on kiinnitettävä enenevässä määrin huomiota myös vanhan vesi- ja jätevesiverkoston saneeraukseen.


 

Talousveden laatu
Talousveden keskimääräinen laatu eri kulutusalueilla on seuraava:

 

Muuttuja

Tavoite arvo

Ruukki

 

Paavola

Revonlahti

Siikajoen kylä

 

Siikajoki
Karinkanta

Koliformiset bakteerit

< 1

< 1

< 1

< 1

< 1

< 1

E. coli

< 1

< 1

< 1

< 1

< 1

<1

pH

6,5-9,5

7,2

7,5

7,3

7,5

8,1

Väri

 

Normaali

Normaali

Normaali

Normaali

 Normaali

Haju

 

Normaali

Normaali

Normaali

Normaali

 Normaali

Rauta [µg/l]

< 200

15

<10

<10

<10

<10

Mangaani [µg/l]

< 50

<1

<1

<1

<1

<1