Kotisivu                   

 Ajankohtaista Yhteystiedot Vesilaitos Taksa Jätevesi Liittyminen Linkit

  Haja-alueen jätevesihuolto

 

 

 

Jäteveden puhdistus 


  Kuva: Ruukin jätevedenpuhdistamo

  Paavolan, Ruukin ja Revonlahden taajamien jätevedet käsitellään Ruukin jätevedenpuhdistamolla,
  Siikajoen taajamassa on oma puhdistamo.

  Molemmissa puhdistamoissa jätevesi käsitellään biologis-kemiallisesti, jolloin jätevedestä poistetaan
  kiinteät ja happea kuluttavat aineet sekä rehevöitymistä aiheuttava fosfori noin 95...99 %:sesti.
  Puhdistettu jätevesi johdetaan Siikajokeen.

  Ruukin jätevedenpuhdistamolla puhdistettu jätevesi varastoidaan varastoaltaassa, josta se johdetaan
  Siikajokeen vain kevät- ja syystulvan aikana. Keskikesällä, jolloin vedet ovat lämpimillään ja perustuotanto
  voimakasta, ei Ruukin jätevedenpuhdistamolta lasketa lainkaan jätevettä Siikajokeen eikä puhdistamolta
  näin ollen tuolloin pääse lainkaan lehvistölle käyttökelpoisia ravinteita.

  Ruukin ja Siikajoen jäteveden puhdistamoiden puhdistusteho vuonna 2018 oli keskimäärin seuraava : 
   

  RUUKIN JÄTEVEDENPUHDISTAMO

   

  Puhdistus- vaatimus

  Tulos 2018 vuosikeskiarvona

  BOD7/ATU käsittelyteho [%]

  > 90

  96 % 

  BOD7/ATU lähtevä jätevesi [mg/l]

  < 20

   7,5 mg/l

  Fosfori käsittelyteho [%]

  > 90

   94 %

  Fosfori lähtevä jätevesi [mg/l]

  < 0,8

   0,4 mg/l

   

   

   

  SIIKAJOEN JÄTEVEDENPUHDISTAMO

   

  Puhdistus- vaatimus

  Tulos 2018 vuosikeskiarvona

  BOD7/ATU käsittelyteho [%]

  > 80

  97 % 

  BOD7/ATU lähtevä jätevesi [mg/l]

  < 20

   5,6 mg/l

  Fosfori käsittelyteho [%]

  > 80

   95 %

  Fosfori lähtevä jätevesi [mg/l]

  < 1,0

   0,5 mg/l

   

  Ruukin jätevedenpuhdistamon puhdistetun jäteveden kuormitus Siikajokeen vastaa noin 60 asukkaan
  puhdistamattomia jätevesiä ja Siikajoen puhdistamon kuormitus noin 7 asukkaan puhdistamattomia
  jätevesiä.

  Ruukin puhdistamon fosforikuormitus (0,17 kg/d) on noin 0,1 % ja Siikajoen puhdistamon fosforikuormitus
  (0,02 kg/d) noin 0,001 % Siikajoen kokonaisfosforin ainevirtaamasta (230 kg/vuorokausi).

  Siikajoen ravinnekuormitus fosforin osalta eri kuormittajien kesken jakautuu keskimäärin seuraavasti:

   

  Edellä esitetty noin 3%:n suuruinen pistekuormitus jakautuu eri pistemäisten kuormittajien kesken seuraavasti:

   

Viemärin oikea käyttö
  Viemäriverkoston ja puhdistamoiden toiminnan turvaamiseksi, tulee huomata, ettei viemäriä ole tarkoitettu
  kiinteiden jätteiden roskakoriksi. Seuraavassa esimerkkejä siitä, mitä ei ole tarkoitettu viemäriin
  laitettavaksi:

  ÄLÄ LAITA NÄITÄ VIEMÄRIIN!!!                   

 • TERVEYSSITEET
 • TAMPONIT
 • PIKKUHOUSUNSUOJAT
 • PUMPULIPUIKOT
 • VAIPAT
 • TULITIKUT
 • TUPAKANTUMPIT
 • KONDOMIT
 • MEIKKILAPUT
 • KASVOPYYHKEET
 • PAPERIPYYHKEET
 • TALOUSPAPERI
 • PARTAKONEEN TERÄT
 • PULLONKORKIT
 • KAHVINPOROT
 • RUOANTÄHTEET
 • LUUT
 • RASVA
 • PURUKUMIT
 • KARKKIPAPERIT
 • LASISIRUT
 • MUOVIPAKKAUKSET
 • MUOVI MUUTENKIN
 • VAATTEET
 • LELUT
 • TEKOHAMPAAT

TEE HYVÄ PÄÄTÖS: LAITA PÖNTTÖÖN VAIN SITÄ ITSEÄÄN!

  Kiinteät jätteet voivat aiheuttaa viemäritukoksia itse kiinteistössä ja myös yleisessä viemärissä. Ikäviltä
  putkitöiltä voi välttyä helposti laittamalla roskakorin kylpyhuoneeseen ja vessaan.

  Myöskään ongelmajätteitä ei saa laittaa viemäriin (öljy, rasvat, maalit, lääkkeet, liuottimet yms.), sillä ne
  aiheuttavat häiriöitä jätevedenpuhdistuksen biologisessa prosessissa. Mahdolliset ongelmajätteet voi viedä
  kunnan ongelmajätteen keräyspisteeseen.

  Lisätietoa viemärin oikeasta käytöstä löytyy Helsingin Veden nettiosoitteessa www.pontto.fi

  Aurinkosähkö

  Paavolan Vesi Oy osallistuu osaltaan ilmastotalkoisiin käyttämällä Ruukin jätevedenpuhdistamolla aurinkosähköä, jonka seurauksena
  saavutetaan vuosittain noin 9 tonnin vähennys CO2 päästössä.